Vyhledávání

SERIÁL Etiketa IX - Faux pas

Už ani jeden chybný krok

Faux pas [fo pa] – z francouzštiny špatný krok, je označení situace, kdy někdo poruší všeobecně přijímaná, byť třeba nepsaná, pravidla společenského chování či dobrých mravů. Obvykle tak, že o tom ani neví. Výraz je široce rozšířen po celém světě. Jeho obsah se v pojetí různých kultur, sociálních vrstev, společností a míst liší. Například pokud muž vstoupí do kostela, aniž by sňal pokrývku hlavy, dopouští se faux pas. Avšak faux pas se dopustí také tehdy, když vejde bez patřičné pokrývky hlavy do synagogy.

Společenských prohřešků je plný internet. Média se ráda zmíní, když někdo ve společnosti chybuje. V televizi mají nejvyšší sledovanost právě pořady, které se těmito záležitostmi živí. Ale dle dobrých mravů a etikety je taktní na chyby veřejně neupozorňovat.

Chybu ve společenském chování občas udělá každý z nás. A ten, kdo říká, že nikdy žádnou chybu neudělal, se jí právě dopouští. Největším prohřeškem je neúcta k druhým, chybějící takt a empatie.

Faux pas se dopouštíme neúmyslně, z neznalosti společenských pravidel a někdy též z nervozity, že uděláme něco proti bontonu
Etiketa IX Faux pas
                                                                            Jak se správně chovat, nám radí Jan Holata, průvodce světem etikety. www.kurzy-etikety.cz 
                                                                            V příštím dílu seriálu o společenském chování si můžete přečíst, jak se ve společnosti vypořádat s prvním dojmem.


14.6.2018 11:23:25 | přečteno 1287x | Mgr. Lenka Davidová
 
Integrovaný operační program - Evropská unie - MMR ČRIntegrovaný operační program - Evropská unie - MMR ČRIntegrovaný operační program - Evropská unie - MMR ČRIntegrovaný operační program - Evropská unie - MMR ČR
 
Přihlášení
load